вівторок, 1 березня 2011 р.

Розробляємо посадові і робочі інструкції

Посадова (робоча) iнструкцiя — це органiзацiйно-правовий документ, у якому визначено основнi завдання, обов’язки, права i вiдповiдальнiсть працiвника при виконаннi ним роботи на певнiй посадi (за певною професiєю). Інструкцiї мають бути розробленi для всiх посад, передбачених штатним розписом. Вiдсутнiсть посадових (робочих) iнструкцiй може бути квалiфiкована як порушення законодавства про працю. На вашому пiдприємствi iнструкцiї ще не розроблено? Час братися до справи з журналом «КАДРОВИК. Трудове право i управлiння персоналом»
3/2011

Посадовi i робочi iнструкцiї: розробляємо, реєструємо,
ознайомлюємо працiвникiв
Також ви дiзнаєтесь:
·         взаємодiя з центром зайнятостi у разi якщо фактичну дату скорочення штату перенесено на пiзнiший термiн;
·         пiд час строку попередження працiвник йде у вiдпустку: чи змiнюється дата звiльнення;
·         попередження про наступне вивiльнення працiвника, який хворiє чи перебуває у вiдпустцi;
·         достроковий вихiд на пенсiю у зв’язку зi скороченням чисельностi та штату працiвникiв;
·         прийняття безробiтного за направленням центру зайнятостi на перше мiсце роботи: хто повинен оформлювати трудову книжку

Замовити цей та iншi номери журналу
можна, скориставшись сервiсом онлайн-передплата,
або за телефоном: (44) 586-56-06
чи за e-mail: peredplata@mcfr.com.ua

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.