середа, 29 лютого 2012 р.

Декларації про доходи державних службовців

Щороку у квiтнi державнi службовцi декларують доходи, одержанi упродовж минулого року. Органiзує цю роботу у державному органi, як правило, кадрова служба. 1 липня 2011 року набрав чинностi Закон України «Про засади запобiгання i протидiї корупцiї», яким значно розширено коло осiб, якi мають подавати декларацiї про доходи; затверджено нову форму декларацiї про доходи. З роз’яснення ви дiзнаєтесь: хто, за якими формами, i до яких органiв має звiтувати про одержанi доходи, чи передбачено вiдповiдальнiсть державного службовця за неподання декларацiї про доходи?

Читайте у журналi
«КАДРОВИК. Трудове право i управлiння персоналом»3/2012

Подання державними службовцями декларацiй про доходи, отриманi у 2011 роцi

Як завжди матерiали журналу щедро проiлюстрованi зразками i формами документiв:
·         Журнал реєстрацiї документiв з питань обробки персональних даних працiвникiв
·         Журнал реєстрацiї зобов’язань про нерозголошення персональних даних
·         Заява про надання вiдпустки пiсля закiнчення строку трудового договору
·         Згода працiвника на обробку персональних даних (трафаретна форма)
·         Зобов’язання про нерозголошення персональних даних (трафаретна форма)   
·         Наказ про закiнчення опалювального сезону
·         Наказ про звiльнення оператора котельнi у зв’язку iз закiнченням опалювального сезону
·         Наказ про надання вiдпустки пiсля закiнчення строку трудового договору
·         Наказ про надання працiвнику вiдпустки без збереження заробiтної плати у зв’язку з перебуванням дружини у пiсляпологовiй вiдпустцi
·         Наказ про продовження строку трудового договору у зв’язку з наданням вiдпустки пiсля закiнчення строку трудового договору
·         Повiдомлення працiвнику про права, визначенi законодавством у сферi захисту персональних даних, мету обробки персональних даних, осiб, яким передаються данi
·         Положення про порядок обробки та захисту персональних даних працiвникiв
·         Форма «Вiдомостi про майно, доходи, видатки i зобов’язання фiнансового характеру за 2011 рiк» (для подання до органу державної податкової служби)
·         Форма ОК-7-з «Індивiдуальнi вiдомостi про застраховану особу» (надається органами Пенсiйного фонду для пiдтвердження страхового стажу, набутого пiсля 01.01.2011)

Замовити будь-якi номери журналу
«КАДРОВИК. Трудове право i управлiння персоналом»
можна, скориставшись сервiсом миттєва передплата,

або за телефоном: 0 (44) 586-56-06